Postadres

Zandstraat 8
6658 CT Beneden Leeuwen

Telefoon

Remi: 06 41 51 80 76
Lillian: 06 50 73 08 54

Email

info@huntingendejager.nl

KVK: 92183018
Bank nr: NL35 RABO 0379 4679 84
T.n.v. Hunting en De Jager BV

Wil je bij ons komen werken?
Kijk dan bij onze vacatures

CONTACT.

  Veelgestelde vragen

  FAQ.

  Algemene cursusinformatie

  De cursustermijn voor jeugd en selectie bestaat uit 36 lesweken, hiervan worden er 32 weken gegarandeerd gegeven.

  De cursustermijn voor senioren bestaat uit 18 lesweken, waarvan er 16 weken gegarandeerd worden.

  Eén lesuur bestaat uit 60 minuten.

  Indien een lesgroep niet volledig gevuld kan worden, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het aantal lessen, de lesduur of in het lesgeld. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en na instemming van de cursist.

  Voor aanvang van de cursus ontvangt zowel de vereniging als de cursist een overzicht van de planning.

  Uitval en inhalen lessen

  Zonder bericht gaat de les altijd door. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. Indien de les uitvalt, licht de trainer alle cursisten z.s.m. persoonlijk (telefonisch of middels sms/app) in.

  Van de 18 lesweken zijn er 16 gegarandeerd voor de senioren, van de 34 lesweken zijn er 32 gegarandeerd voor de junioren. Alle extra uitgevallen lesweken zullen worden ingehaald.

  Bij langdurig slecht weer zal er een alternatief programma worden opgesteld.

  Lessen die uitvallen door onwerkbaar weer, onbespeelbare banen of die vallen op een algemeen erkende feestdag, worden ingehaald in de daarvoor bestemde inhaalweken.

  Er wordt ernaar gestreefd dat de inhaalweken buiten de vakantieperiodes om worden ingeroosterd. Alleen in noodgevallen kan er uitgeweken worden naar weekenden, vakantieperiodes en of feestdagen.

  Lessen die door de trainer zelf worden geannuleerd (bijv. door ziekte o.i.d.) en er is geen mogelijkheid meer om de lessen in te halen in de daarvoor bestemde inhaalweken, zullen worden vergoed aan de cursist.

  Bij verhindering van de trainer mag Hunting & De Jager Tennis de trainer, in overleg met de vereniging, laten vervangen door een daarvoor gelijkwaardig gekwalificeerd persoon. Hierbij rekening houdend met het doel van de vereniging. Voor de kosten van de vervanging zal Hunting & De Jager Tennis zelf zorg dragen.

  In geval van langdurige afwezigheid van de cursist is het mogelijk de cursus over te dragen aan derden, mits van gelijkwaardig speelniveau en altijd in onderling overleg met de trainer.